Testování studentů

Testování žáků na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
(na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021
č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN)

·       Přítomnost studentů na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

·       Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jedná se o neinvazivní test. U testování bude ovšem vždycky pedagog, který studentům vše vysvětlí.

·       Pokud student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (kancelář 5. poschodí).

·       V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).

 

1.    Základní informace
- osobní přítomnost studenta ve výuce, na skupinové konzultaci a maturitní
  zkoušce
je umožněna pouze tehdy, pokud:
  a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
  b) podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního
      testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a výsledek tohoto testu je negativní
- podmínka v bodu 1, písm. b) se považuje za splněnou, pokud žák doloží, že
  a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba
      izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu
      viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
      SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou  
      starší než 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

2.    Způsob provádění testování
- testování se provádí pomocí LEPU testu nebo Singclean testu (výtěrová tyčinka)
- student si provádí test sám (tzv. samoodběr)
- dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
- student po stanovenou dobu (15 min.) zůstává na místě a čeká na výsledek


3.    Pravidla testování
a) frekvence testování
- testování se provádí od 24. 5. 1x týdně - test se provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy – do učebny, ve které bude probíhat 1. vyučovací hodina 

      - doporučujeme příchod kolem 7:45 na tuto hodinu
- test se provede v první den osobní přítomnosti žáka ve škole (zpravidla v pondělí)
b) když je výsledek preventivního testu pozitivní
-
škola kontaktuje zákonného zástupce a sdělí mu výsledek testu. Zároveň studentovi
  vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu.
- student je povinen bezodkladně opustit školu; pokud to není možné, škola zajistí
  oddělení studenta od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen si jej
  ve škole vyzvednout.
- zákonný zástupce nebo zletilý student je povinen telefonicky nebo dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře pro děti a dorost
  (praktického lékaře). Praktický lékař pro děti a dorost (praktický lékař) je
  po obdržení informace o pozitivním výsledku preventivního testu povinen
  rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
  elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
  - všichni studenti s pozitivním výsledkem preventivního testu jsou povinni absolvovat
  konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
c) studenti ubytovaní na domově mládeže
- testování se provádí bezprostředně po příjezdu na domov mládeže
- další testování před odchodem do školy se provádí na domově mládeže v dané
  frekvenci (viz výše)
- v případě pozitivního testu se postupuje obdobně jako v bodu 3, písm. b)

 

Student nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, protože škola nesmí umožnit přítomnost studenta bez absolvování testu. Absence takového studenta bude evidována jako omluvená, ale škola není povinna zajistit distanční způsob vzdělávání.

I nadále jev budově školy nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

 

Podrobnější informace můžete najít např. na: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 


Zpět na seznam článků ...

Autor: Waldauf Stanislav | 705 přečtení | 24. 05. 2021

Informační e-mailVytisknout článek
Starý email
Office 365
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Redakční systém
Login:
Heslo:

Generováno systémem phpRS