Způsob hodnocení profilových zkoušek a jejich částí a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Studenti, Vydáno dne: 23. 02. 2021

Způsob hodnocení profilových zkoušek a jejich částí a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky.Způsob hodnocení profilových zkoušek a jejich částí a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky.