Biologická olympiáda v tomto školním roce

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 03. 02. 2021

Školní kola se uskuteční koncem března, témata zůstávají stejná, jako v loňském roce - více v článku.

Manuál 55. ročníku Biologické olympiády
Důležitou informací je to, že témata 55. ročníku jsou stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího. Pro kategorie A a B se jedná o „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“, pro kategorie C a D „Těžký život ve vodě“.
 
 1. ŠKOLNÍ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním březnovém týdnu 25.-31.3. 2021 s tradičním zapojením organizátorů a garantů školních kol. Pracovní skupiny připraví soutěžní úlohy tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formátů).
 
2. OKRESNÍ KOLA kategorií C a D součástí harmonogramu 55. ročníku BiO nebudou.
 
3. KRAJSKÁ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním dubnovém týdnu 26.4. – 2.5.2021 a to obdobným způsoben jako v loňském roce. Bude se jednat o online test postoupivších ze školních kol po jednotlivých kategoriích, probíhající v jeden čas a za identických podmínek pro všechny soutěžící.
 
KATEGORIE A a B: • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou. Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu) a poznávání přírodnin. Součástí testu budou otázky věnované tématu ročníku. • Krajská kola - budou obsahovat test a poznávání přírodnin. Součástí testu budou otázky věnované tématu ročníku.
 
KATEGORIE C a D: • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou. Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku - původní seznam bude rozšířen o asi 20 položek, položky pro školní kola budou tučně vyznačena (bude se jedna o asi 50 % z celkového počtu položek) a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí).
• Krajská kola - budou obsahovat test a poznávačku. 
Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány).
 
Studijní materiály a další informace získáte na stránkách Biologické olympiády: www.biologickaolympiada.cz