Absence p. profesorky Janovské

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 08. 01. 2021Od pondělí 11. ledna nás čeká pravděpodobně delší absence paní profesorky Janovské. Všechny její hodiny budou suplovány plně aprobovaně. Angličtiny v 1., 3.S a 5.O bude suplovat p. Petřalská, ostatní angličtiny p. Krčmová, matematiku v 6.O p. Waldauf.

V této souvislosti může občas docházet v rámci suplování k přehazování hodin, aby vyučující měli možnost nové hodiny odučit.

Známky za 1. pololetí si p. Janovská uzavře ještě sama.

Paní kolegyni Janovské přejeme brzký návrat do normálu a všem děkujeme za pochopení.