Plán akcí na listopad 2020

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 10. 2020
Plán na měsíc listopad 2020


 


Pondělí 2. 11.                    Odevzdání přihlášek seminárních prací třídním učitelům


                                               Studenti tříd 3., 5.S a 7.O


                                               Zatím jen oznámení, písemně po nástupu do školy.


 


Pondělí 2. 11.                    18:00     Jednání školské rady


                                               Sborovna


 


Úterý 24. 11.                     14:00     Pedagogická rada + provozní porada pedagogického sboru


                                               Sborovna


 


Úterý 24. 11.                     16:00 – 18:00    Třídní schůzky + informační odpoledne pro rodiče


                                              


Čtvrtek 26. 11.                  9:30       Schůzka starostů tříd


                                               Sborovna


 


Pondělí 30. 11.                 Odevzdání seminárních prací vedoucím


                                               Studenti tříd 4., 6.S a 8.O


 


O případném rušení akcí budeme informovat na webu. Děkujeme za pochopení.