Témata k maturitní zkoušce z fyziky

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: _Fyzika, Vydáno dne: 23. 09. 2020
Témata k maturitní zkoušce z fyziky 2020-2021


 


 


 1. Kinematika hmotného bodu

 2. Dynamika hmotného bodu

 3. Mechanika tuhého tělesa

 4. Mechanika kapalin a plynů

 5. Fyzikální pole

 6. Gravitační pole a pohyby v něm

 7. Elektrický náboj a elektrické pole

 8. Zákony zachování ve fyzice

 9. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek, vnitřní energie, práce, teplo

 10. Struktura a vlastnosti plynů

 11. Struktura a vlastnosti kapalin

 12. Struktura a vlastnosti pevných látek

 13. Skupenské přeměny látek

 14. Stejnosměrný elektrický proud v kovech

 15. Elektrický proud v polovodičích

 16. Elektrický proud v kapalinách a plynech

 17. Obvody střídavého proudu

 18. Stacionární magnetické pole

 19. Elektromagnetická indukce

 20. Kmitavý pohyb

 21. Vlnění

 22. Optické soustavy a optické zobrazení

 23. Vlnové vlastnosti světla

 24. Základní poznatky kvantové fyziky, elektronový obal atomu

 25. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce