Upozornění pro všechny zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty gymnázia v souvislosti s šířením koronaviru

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Zprávy, Vydáno dne: 07. 03. 2020upozorneni.pdf