Olympiáda v Nj vyšší gymnázium

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Německý jazyk, Vydáno dne: 14. 01. 2020

V pondělí 20.1. se uskuteční 4.-6. hodinu školní kolo olympiády v němčině pro vyšší ročníky (kategorie III.A - žáci bez možnosti pobytu v německy mluvících zemích a kategorie III.B- rodilí mluvčí a žáci s možností pobytu v německy mluvících zemích). 

Seminář konverzace v němčině má účast povinnou, ostatní zájemci se mohou dostavit v 10.30 do učebny č. 35.