Projekt Brundibár - Terezínská svědectví

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Brundibár, Vydáno dne: 05. 12. 2019

Od našeho posledního společného setkání s našimi rakouskými a německými partnery už uplynulo pár měsíců, a proto byl čas na další poznávání naší společné historie. Po zajímavých návštěvách rakouských a německých krajin jsme tentokrát zůstali v naší vlasti. Cílem naší exkurze byla vojenská pevnost Terezín a hlavní město Praha.

Projekt Brundibár - Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+


Vyrazili jsme v pondělí ráno a do Terezína jsme přijeli kolem poledne. Společně jsme poobědvali a poté jsme si v Magdeburských kasárnách vyslechli úvodní přednášku, kde jsme byli seznámeni s historií Terezína a s rolí pevnosti v dobách druhé světové války. Odpoledne nás čekala prohlídka města. Prošli jsme celé centrum Terezína a navštívili expozice Památníku Terezín.

Druhý den jsme pokračovali v prohlídce města. Navštívili jsme márnici, část katakomb, hřbitov a krematorium speciálně vybudované v době druhé světové války. Nahlédli jsme také do repliky ubikace v ghettu, kde jsme si mohli alespoň z části představit, jaké pocity a útrapy zažívali lidé, kteří se zde kdysi museli tísnit v nepředstavitelných podmínkách. Velmi zvláštní pocit jsme zažívali v Magdeburských kasárnách, kde jsme byli po celou dobu semináře ubytováni. Po obědě nás čekal velice emotivní zážitek. Rakouská televize v našem termínu natáčela dokument o životě paní Helgy Pollak-Kinsky, která byla jako dítě vězněna v Terezíně a se kterou jsme se měli možnost setkat již během exkurze ve Vídni. Je až neuvěřitelné, kolik pozitivní energie, vlídnosti a vřelosti tato vzácná dáma vyzařuje, ačkoliv prošla vyhlazovacími tábory a přišla zde o velkou část rodiny. Další pamětnicí, se kterou jsme měli možnost se setkat, byla paní Evelina Merová. Její neuvěřitelný životní příběh nás také doslova ohromil.

Po obědě jsme na okamžik opustili téma druhé světové války a holocaustu a vydali jsme se do terezínského podzemí. Ocitli jsme se v osmnáctém století a nahlédli do funkce důmyslné fortifikace terezínské pevnosti. Nabitý program jsme zakončili zhlédnutím koprodukčního filmu Poslední motýl, který zpracovával téma návštěvy Červeného kříže v roce 1944.  

Třetí den naší exkurze byl věnován prohlídce Malé pevnosti. Zde jsme viděli vězeňské cely, sprchy, ozdravovnu, popraviště, ale také například i celu, ve které byl vězněn Gavrillo Princip či Milada Horáková. Na konci prohlídky jsme v biografu, postaveném pro nacistické dozorce, zhlédli dobové filmové záběry z dennodenního života v ghettu.

Po obědě jsme na společném setkání celý náš pobyt zhodnotili formou krátkého dotazníku a pak jsme již odjeli do Prahy, kde jsme navázali na téma židovství. Čekala nás prohlídka místního židovského města včetně několika synagog, hřbitova a památníků. Dokonce jsme se setkali i s ortodoxními židy z USA.  

            Poslední den naší exkurze byl naplněn zcela jiným programem. Pro naše německé a rakouské spolužáky jsme zorganizovali historickou prohlídku Prahy, při které jsme jim představili nejkrásnější pražské pamětihodnosti. Po čtyřech náročných dnech jsme se plni nových dojmů vrátili zpět domů.


fotografie