Soutěž o nejlepší středoškolský novinářský počin

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: Výchovné poradenství, Vydáno dne: 25. 11. 2019

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pořádá též Soutěž o nejlepší středoškolský novinářský počin. Soutěžit lze ve třech kategoriích: fotografie, printová (tištěná) žurnalistika, a audiovizuální žurnalistika


Nutnou podmínkou účasti je, aby byl daný příspěvek uveřejněný nebo odvysílaný ve středoškolském časopise, novinách, rádiu či televizi v průběhu školního roku 2019/2020. Ocenění soutěžící budou pozvání na slavnostní předání cen, které se uskuteční v pátek 7. února ve slavnostních prostorách Univerzity Karlovy. Více informací o novinářské soutěži je na webu https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/soutez-o-nejlepsi-stredoskolsky-novinarsky-pocin.