Přednáška s ing. arch. Ondřejem Bustou

Autor: Hejna Tomáš <hejna(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Polytechnika, Vydáno dne: 25. 11. 2019

V úterý 3.12.2019 se od 12:30 na naší škole uskuteční přednáška s ing. arch. Ondřejem Bustou. Přednáška proběhne v rámci projektu IKAP. Změna začátku přednášky V úterý 3.12.2019 se od 12:30 na naší škole uskuteční přednáška s ing. arch. Ondřejem Bustou. Přednáška proběhne v rámci projektu IKAP.  Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále

 

Pan architekt Busta je městský architekt Českého Krumlova a spoluzakladatel architektonické kanceláře ROBUST

 

 

Přednášky se budou účastnit tyto třídy a skupiny:

 

Seminář deskriptivní geometrie

3. ročník

5.S

 

 

Přednáška je však zcela otevřena i dalším zájemcům, kteří se chtějí dozvědět zajímavé informace o práci městského architekta, informace o studiu tohoto krásného oboru i o každodenní náplni. 

 

Předpokládaný konec přednášky bude ve 14:00. 

 

 

 

 

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.