Fyziklání online

Autor: Hejna Tomáš <hejna(at)gymck.cz>, Téma: _Fyzika, Vydáno dne: 07. 11. 2019

Ve středu 27.11. od 17:00 do 20:00 proběhne online soutěž fyziklání. Soutěžit můžete z domova či přímo ve škole. Své týmy můžete nahlásit nejpozději v pátek 22.11. V článku naleznete více informací

Ve středu 27.11. od 17:00 do 20:00 proběhne online soutěž fyziklání. Soutěžit můžete z domova či přímo ve škole. 

 

Soutěží týmy, které mají 1 - 5 členů. Své týmy mi můžete hlásit na emailové adrese hejna@gymck.cz v této podobě:

 

Jméno týmu

Jména členů + třída

Zda využijete prostory školy 

 

Prosím pouze o elektronické přihlášky - žádné papírky na chodbě, to ztratím ;-) 

 

V den soutěže bude možné využít ve večerních hodinách prostory školy (patro u učebny fyziky a počítačové učebny 52) - platí pouze pro přihlášené člen.  Pedagogický dozor bude zajišťovat Mgr. Tomáš Hejna. Po ukončení soutěže ve 20:00 všichni opustí budovu školy. Nebude umožněno, ani dojíždějícím, přespání ve škole.

 

protože jde o online soutěž, tak můžete samozřejmě soutěžit i mimo školu, v tomto případě pouze poprosím o informaci, že se do školy ve večerních hodinách nedostavíte. 

 

Pravidla a další informace o soutěži naleznete:

 

https://online.fyziklani.cz/cs/default/rules 

 

https://online.fyziklani.cz/cs/default/faq

 

 

Těším se na zajímavé soutěžení