Maturitní témata ze ZSV 2019-2020

Autor: Beerová Jana <beerova(at)gymck.cz>, Téma: _ZSV, Vydáno dne: 30. 09. 2019
 

 

MATURITNÍ TÉMATA ZE ZSV – 2019-2020

 

 

 

  1. Logická a etická argumentace jako základ dobrých vztahů

 

  2. Filosofie a náboženství jako různé formy poznání světa

 

  3. Filosofie matka věd a psychologie jedna z jejích dcer

 

  4. Odhalování podstaty lidské duše u prvních antických filosofů

 

  5. Odraz vrcholné antické filosofie v moderní psychologii

 

  6. Hledání duševního klidu v období helénismu jako projev psychických procesů a stavů

 

  7. Křesťanství a zátěžová situace

 

  8. Renesanční člověk se učí využívat přírodní zákony

 

  9. Rozumové poznání jako důležitá složka osobnosti

 

10. Empirické poznání a schopnost zpracovávat informace

 

11. Kategorický imperativ a vývoj absolutní ideje v souvislosti se vztahem jedinec – společnost

 

12. Zrod filosofie mas a masové komunikace v 19. století

 

13. Potřeba z pohledu filosofa a ekonoma

 

14. Volná konkurence nejen na trhu zboží

 

15. Sociální problematika jako jedno z témat české filosofie i národního hospodářství

 

16. Zkoumat společnost znamená zkoumat také peníze

 

17. Odraz stavu národního hospodářství v sociální struktuře

 

18. Jedinec jako člen skupiny a jedinec jako pracovní síla

 

19. Finance a jejich místo v životě jednotlivců i mezi globálními probl. současného světa

 

20. Společenské normy

 

21. Právo jako základ státu

 

22. Právo a občan demokratického státu

 

23. Občan ve sféře soukromého práva a veřejného života

 

24. Právo občanské a ústavní

 

25. Podnikání na domácí i mezinárodní úrovni