Náboženství

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 03. 10. 2019
Pro zájemce o nepovinný předmět Náboženství: začínáme v úterý 1. října, nultá vyučovací hodina (7:05–7:50 hod.), učebna VV, suterén.


Zváni jsou i ti, kteří jsou třeba „jenom“ zvědaví…


Co na hodinách děláme?


V tomto roce pokračujeme s dějinami filosofie, o nichž už víme, že se prolínají s dějinami křesťanství. Čteme a rozebíráme texty. Chceme porozumět, o čem naši předkové přemýšleli, co vyznávali a proč o tom mluvili právě tak, jak o tom mluvili. A úplně nejvíc se snažíme pochopit, co to všechno dnes znamená pro nás.


Za neatraktivním názvem pro vás ukrýváme docela atraktivní předmět!


 


Přihlašovat se můžete u zástupce ředitele,  RNDr. Stanislava Waldaufa, nebo na adrese lucie.kolarova@email.cz.


Nebo tak, že se prostě dostavíte na hodinu.