Maturitní témata z fyziky 2019-2020

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: _Fyzika, Vydáno dne: 22. 09. 2019Maturitní témata z fyziky 2019-2020

 

 

1.     Kinematika hmotného bodu

2.     Dynamika hmotného bodu

3.     Mechanika tuhého tělesa

4.     Mechanika kapalin a plynů

5.     Fyzikální pole

6.     Gravitační pole a pohyby v něm

7.     Elektrický náboj a elektrické pole

8.     Zákony zachování ve fyzice

9.     Základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek, vnitřní energie, práce, teplo

10.  Struktura a vlastnosti plynů

11.  Struktura a vlastnosti kapalin

12.  Struktura a vlastnosti pevných látek

13.  Skupenské přeměny látek

14.  Stejnosměrný elektrický proud v kovech

15.  Elektrický proud v polovodičích

16.  Elektrický proud v kapalinách a plynech

17.  Obvody střídavého proudu

18.  Stacionární magnetické pole

19.  Elektromagnetická indukce

20.  Kmitavý pohyb

21.  Vlnění

22.  Optické soustavy a optické zobrazení

23.  Vlnové vlastnosti světla

24.  Základní poznatky kvantové fyziky, elektronový obal atomu

25.  Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce