Korespondenční semináře - M/F

Autor: Hejna Tomáš <hejna(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 11. 09. 2019

Máme zde nový školní rok a začíná velké množství korespondenčních soutěžních seminářů z matematiky a fyziky. V článku naleznete několik dostupných seminářů. Seznam bude postupně aktualizován.

Mát zde nový školní rok a sním začíná velké množství korespondenčních soutěžních seminářů z matematiky a fyziky. V článku naleznete přehled dostupných seminářů. Seznam bude postupně aktualizován.

 

Korespondenční soutěžní seminář funguje na velmi jednoduchém principu. Na níže uvedených stránkách se v průběhu školního roku objevuje zadání příkladů. Žáci tyto příklady řeší doma ve svém volném čase a v uvedeném termínu zasílají svá řešení organizátorům soutěže. Soutěže v drtivé většině pořádají vysoké školy a úspěšní řešitelé si na těchto školách dělají dobrou reklamu. 

 

Základní škola:

 

1) Výfuk: http://vyfuk.mff.cuni.cz/ 

 pro základní školy jeden z nejlepších seminářů. V minulosti ho velmi úspěšně řešili Martin Kysela z kvinty či Filip Temiaka ze sexty . Seminář je zaměřen na fyzikální úlohy a problémy. Úspěšní řešitelé se dále mohou účastnit víkendových setkání či letních táboru.

 

2) Ko Már: http://komar.math.muni.cz/ 

pro změnu matematický seminář. Letos se otevře již 8. ročník a určitě se máme na co těšit. Během roku se řeší 5. sérií příkladů I zde je možnost účastnit se zajímavého soustředění.

 

 

Střední škola:

 

1) FYKOS: https://fykos.cz/

 již 33. ročník oblíbené fyzikální soutěže. Obtížnost tohoto semináře je na vysoké úrovni, ale velmi dobře připraví žáky na studium fyziky na vysoké škole. Každý ročník má 6 sérií

 

2) PraSe: https://mks.mff.cuni.cz/commentary/aktualni.php

pražský korespondenční seminář je matematická soutěž, která vzniká pod záštitou  Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

3) BRKOS: http://brkos.math.muni.cz/

brněnský korespondenční seminář patří mezi další klasiku v "dálkovém" soutěžení. Brkos je pořádán pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity

Stránka bude průběžně aktualizována.