PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 2019/2020

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 05. 09. 2019

Informace pro přihlášené i nepřihlášené zájemce o přírodovědný kroužek.

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v přírodovědném kroužku, který bude probíhat jednou za 14 dní, vždy v úterý v odpoledních hodinách.

 

Studenti nižšího gymnázia, konkrétně tříd 1.S, 3.O, 2.S a 4.O se budou scházet od 13:10 do 14:45 (7. a 8. vyučovací hodina).

 

Studenti vyššího gymnázia mohou bádat v době od 14:50 do 16:25 (9. a 10. vyučovací hodina). 

 

Časy jsou orientační a mohou být přizpůsobeny potřebám studentů (dřívější odchod z důvodu jiné mimoškolní činnosti, odjezdu autobusu apod., nebo pozdější příchod kvůli obědu...).

 

Letos budeme pravidelně střídat biologické a chemické aktivity v laboratořích. 

 

Případní noví zájemci,  ale i ti, kteří se hlásili v loňském roce a mají to v bakalářích, přijďte se, prosím, zapsat nebo potvrdit svoji účast ke mně do kabinetu v průběhu příštího týdne.

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK ZAČNE PRO OBĚ SKUPINY V ÚTERÝ 24.9. BIOLOGICKOU ČÁSTÍ V UČEBNĚ 78. 

 

Děkuji,

Marcela Paloudová