Dny otevřených dveří na DAMU

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: Výchovné poradenství, Vydáno dne: 29. 08. 2019

Všichni zájemci o studium na Divadelní fakultě AMU jsou zváni na den otevřených dveří. Rádi bychom pozvali všechny zájemce o studium na Divadelní fakultě AMU z řad Vašich studentů na den otevřených dveří, který se uskuteční 19. října 2019 od 10.00 a od 12.00 v prostorách Divadelní fakulty na adrese Karlova 26, Praha 1. Uchazeči budou mít možnost setkat se s pedagogy jednotlivých oborů, dozvědět se více o studiu na DAMU nebo přijímacích zkouškách a zároveň se neformálně potkat s našimi studenty, kteří mají přijímací zkoušky úspěšně za sebou.


Podrobnější program bude zveřejněný na www.damu.cz a www.fb.com/damu.divadelnifakultaamu