Maturitní okruhy z dějepisu

Autor: Král Jaroslav <kral(at)gymck.cz>, Téma: _Dějepis, Vydáno dne: 27. 08. 2019

Maturitní okruhy z dějepisu pro školní rok 2019/2020

MATURITNÍ OKRUHY Z DĚJEPISU

 

  1.  Starověké Řecko a jeho kultura

  2.  Starověký Řím a jeho kultura

  3.  První státy na našem území, vznik a vývoj českého státu  do 11. století

  4.  Vývoj v Evropě v 6. – 11. století

  5.  Vývoj v Evropě a Středomoří od konce 11. do konce 15. st.

  6.  Český stát za posledních Přemyslovců

  7.  Český stát za vlády Lucemburků

  8.  Románská a gotická kultura

  9.  Husitství a evropská reformace

10.  Humanismus, renesance a velké zeměpisné objevy

11.  Vznik a vývoj absolutních monarchií

12.  Vývoj v českých zemích od 15. do počátku 18. stol., baroko 

13.  Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II., české národní obrození

14.  Velká francouzská revoluce, napoleonské války a vývoj v Evropě v 1. polovině 19. století

15.  Situace v Severní Americe v 18. a 19. století

16.  Evropa ve 2. polovině 19. století – v období společenských a ekonomických změn

17.  První světová válka a její důsledky

18.  Vývoj v Rusku v letech 1905 - 1941

19.  Vznik a vývoj ČSR do roku 1939

20.  Vývoj v Evropě a USA ve 20. a 30. letech 20. století

21.  Druhá světová válka a její důsledky

22.  Češi a Slováci v boji proti fašismu, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský štát

23.  Vývoj našich zemí po druhé světové válce, 50. léta v ČSR

24.  Reformy 60. let, Pražské jaro, normalizace, sametová revoluce a zánik ČSFR

25. Studená válka: souboj velmocí USA a SSSR, vojenské a vesmírné závody, studená válka v Evropě (Berlínské krize, povstání v Maďarsku, Pražské jaro)

26. Studená válka a její následky ve státech třetího světa (válka v Koreji, vznik státu Izrael, válka ve Vietnamu, Kubánská krize)

27. Státy východního bloku: 1945 – 1989

28. Český Krumlov