Fenomenální úspěch na národním kole Lesnické soutěže YPEF

Autor: Šnokhousová Václava <snokhous(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 20. 06. 2019Soutěž YPEF na národní úrovni zahrnuje studium stostránkového textu o evropských lesích v angličtině, sestavení prezentace na téma FOREST AND WATER (opět v angličtině) a přípravu na praktickou část, ve které jen zlomek představuje poznávání rostlin a živočichů. Mimo jiné se při ní očekává, že budete schopni rozeznat paroží jelena siky, penisovou kost jezevce, hlavu harvestoru a i tzv. S-hák sloužící ke zpomalení vysychání poraženého kmene.

 

Družstvo finalistek z 2.S ve složení Anna Mičanová, Karolína Míčková a Jolana Hurná se těchto výzev nezaleklo. Přípravě na soutěž věnovalo každou volnou chvilku. Přesto dívky do Kostelce nad Černými lesy odjížděly s představou, že vzhledem k obrovské konkurenci nejlepších týmů z ostatních regionů ČR nemají valnou šanci na úspěch. Ještě ve vlaku nervózně studovaly kartičky s živočichy a pilovaly prezentaci. Oproti vlastnímu očekávání však obsadily neuvěřitelné 3. místo ve své kategorii (do 9. třídy), výkon hodný hluboké poklony. Zcela zazářily v prezentaci, kde ze všech zúčastněných (mladších i starších) získaly nejvyšší počet bodů. Mluvily přirozenou angličtinou a tematicky se velmi odlišily od ostatních. Skvělý je též 4. nejvyšší počet bodů z teoretického testu (opět v konkurenci mladších i starších).

 

Obrovský obdiv patří především Aničce, Karolíně a Jolaně. Základem úspěchu byl jejich hluboký zájem o věc a připravenost čelit novým výzvám. Dále je na místě poděkovat rodičům studentek (tátové jsou hajní) za to, že jim radili při výběru tématu prezentace a podpořili je předáváním vlastní praxe. V neposlední řadě patří velký dík kolegyni  Marcele Paloudové a Radku Kordačovi (Lesy ČR) za pomoc s přípravou pro praktickou část.

 

Lesu zdar!