Projekt Brundibár - spojuje nás společná historie počtvrté

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Brundibár, Vydáno dne: 18. 06. 2019

Dne 14.5.2019 se studenti naší školy zúčastnili další části mezinárodního projektu, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie a pojednává o dějinách židovské kultury, zejména pak o osudech Židů během 2. světové války

Projekt Brundibár - Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+


Součástí projektu „Brundibár – spojuje nás společná historie“ byla také exkurze se studenty a pedagogy rakouského a německého gymnázia v Rohrbachu a Untergriesbachu podél hranice mezi Českou republikou a Rakouskem.


V Rakousku na nás už čekal pamětník odsunu pan Otto Rummel, který se historií této oblasti dlouhodobě zabývá. Vydali jsme se na společnou procházku, při které nám vyprávěl o místech, která po 2. světové válce násilně zanikla.


Dostali jsme také fotografie vesnice Rychnůvek/Reichenau, jež byla nejprve vysídlena a potom v padesátých letech zcela zničena, neboť zde procházela státní hranice s Rakouskem. Na základě leteckých snímků z doby před druhou světovou válkou jsme se pokusili určit polohu obce v krajině a snažili se najít ještě viditelné základy domů a jejich obvodové zdi.


Dále jsme si prohlédli okolí vesnice, vyslechli informace o odsunu místního německého obyvatelstva a konkrétních tragických lidských osudech a také jsme se podívali na místa, kde naše země po několik desetiletí oddělovala železná opona.


Zpáteční cestou jsme se ještě zastavili u zaniklého mlýna, kde pan Rummel vyprávěl o hrůzných událostech, které se zde ve 30. a 40. letech odehrály.


 


Wanderung-Sudetenland.pdf