Brundibár - spojuje nás společná historie potřetí, tentokrát v Norimberku

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Brundibár, Vydáno dne: 18. 06. 2019

Ve dnech 27.2.-1.3.2019 se studenti naší školy zúčastnili mezinárodního projektu, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie a pojednává o dějinách židovské kultury, zejména pak o osudech Židů během 2. světové války.Projekt Brundibár - Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+

 

   Norimberk


Po zajímavé návštěvě Rakouska jsme se s našimi německými a rakouskými spolužáky opět vydali za dalším poznáváním temných stránek naší společné historie, tentokrát do Norimberka.  První den jsme strávili ve vzdělávacím centru (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände), kde jsme se seznámili s rolí města v nacistické mašinérii a připomněli jsme si jeho důležitost v době, kdy se zde konaly sjezdy NSDAP.


Ve skupinkách jsme plnili různé úkoly týkající se účelu jednotlivých částí rozlehlého areálu a následně jsme ostatním výsledky našeho snažení prezentovali při společné procházce. Závěr prvního dne tvořila kostýmovaná prohlídka večerního města, při které nás paní průvodkyně seznámila s historií města Norimberk, místními středověkými pověstmi a reálnými historickými postavami.


Druhý den jsme se opět zabývali nacistickou historií města, přičemž jsme znovu zavítali do areálu sjezdů NSDAP do Dokumentačního centra. Tentokrát jsme si prohlédli dobové materiály a zúčastnili se workshopu věnovanému nacistické propagandě a jejím hlavním znakům.


Odpoledne nás čekala prohlídka další části areálu - tzv. Zeppelinova pole, kde v hitlerovských dobách naslouchaly desetitisíce lidí projevům nacistických pohlavárů. Večer jsme zhlédli dobový protižidovský propagandistický film, po němž jsme o problematice propagandy ve filmu společně diskutovali.


Poslední den byl věnován norimberským procesům. Prohlédli jsme si soudní síň, kde si obvinění nacisté vyslechli své rozsudky, a navštívili jsme také stálou expozici v soudní budově. Velkým překvapením pro nás bylo, že v hlavním sále dodnes probíhají soudní přelíčení.


Po prohlídce historických expozic jsme ve skupinách zpracovávali příběhy vybraných aktérů norimberských procesů.

fotografie