4. workshop polytechnika - severní Čechy, Jak se žije v Mostě a okolí.

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Polytechnika, Vydáno dne: 23. 05. 2019 

Ve dnech 13. – 16. 5. jsme s žáky našeho gymnázia a partnerských základních škol absolvovali přírodovědné studijní soustředění s cílem prohloubení zájmu a znalostí z oborů biologie a chemie v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“, který je spolufinancován Evropskou unií.Navštívíli jsme:Děkujeme všem studentům, kteří byli na mnoha místech chváleni za jejich příjemné vystupování i lidem, kteří se nám velmi ochotně věnovali (průvodci, odborníci z praxe, personál v hotelích i restauracích) a dalším, kteří nám s exkurzí organizačně pomáhali.Marcela Paloudová, Jana KočanováfotografieProjekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.