Opakovací otázky z rozvojového světa pro 4.S

Autor: Kneifl Roman <kneifl(at)gymck.cz>, Téma: _Zeměpis, Vydáno dne: 16. 05. 20191.       Jak se jmenuje největší Národní park v Africe a v jakém státě leží?

2.       V jaké oblasti se nejvíce těží ropa?

3.       Jak se do Afriky dostalo křesťanství?

4.       Co znamená termín: Rok Afriky?

5.       Proč je právě v Africe tolik obyvatel nakažených nemocí AIDS?

6.       Vysvětlete termín: Politika apartheidu

7.       Proč vzniká soustava jezer ve střední až východní Africe?

8.       Pojmenujte alespoň 2 z těchto jezer.

9.       Popiš Kapskou oblast. Čím se liší od zbytku subsaharské Afriky?

10.    Proč se bělošská komunita stěhuje pryč z Jihoafrické republiky? (aktualita)

 

11.    Jaké barvy jsou na vlajce Nigérie?

12.    Kolik spolkových států tvoří Nigérii?

13.    Jaká řeka protéká Nigérií?

14.    Co se zde těží?

15.    Víte, jaký je úřední jazyk v Nigérii?

16.    Co za plodinu se zde pěstuje?

17.    Jsou zde dobré podmínky pro žití?

18.    Jaké dvě náboženství zde převládají?

19.    Je tu bezpečno?

20.    Vyjmenuj alespoň dva etnické skupiny lidí, kteří zde žijí.

 

21.    Vysvětli pojem apartheid.

22.    2. Kdo byl Nelson Mandela?

23.    3. Proč je Jihoafrická republika lákavou oblastí pro archeology?

24.    4. Co symbolizuje vlajka?

25.    5. Jaká jsou hlavní města JAR?

26.    6. Kolik se zde používá úředních jazyků?

27.    7. Jak se řeší problém nedostatku vody?

28.    8. Charakterizujte typ krajiny.

29.    9. Vyjmenujte 3 pěstované plodiny.

30.    10. Vyjmenujte 3 nerostné suroviny nacházející se na území JAR.

 

31.    Jaká tři nejvyšší pohoří se nacházejí v Jižní Asii?

32.    Jak probíhá vrásnění Himalájí?

33.    Jaké jsou tři nejvýznamnější řeky v Jižní Asii?

34.    Jaké přírodní problémy nebo katastrofy pravidelně postihují JA?

35.    Ze kterých hornin je složena Dekanská plošina?

36.    Které zemědělské plodiny se v JA pěstují nejvíce?

37.    Kolik % půdy je obděláváno?

38.    Jaký je největší roční úhrn srážek na návětrné straně hor?

39.    Kolik ročních období je v JA?

40.    V jaké oblasti JA je v průměru největší roční úhrn srážek?

 

41.    Jaký druh masa nejedí hinduisté a proč? Jaký druh muslimové?

42.    Co nesmí nebo musí žena v Afghánistánu?

43.     Jaká je hustota zalidnění Indie, pokud hustota zalidnění ČR je 130 lidí na km2?

44.    Bhútánci mají v zákoně, že lesy musí zabírat minimálně X % půdy Bhútánu. Jakou hodnotu má X?

45.    Co je to bindi?

46.    Jak se jmenuje hlavní město Indie?

47.    Čím je nepálská vlajka netradiční a co to symbolizuje?

48.    Jaký je rozdíl mezi burkou a hidžábem?

49.    O co vede v poslední době vyostřený spor Indie s Pákistánem?

50.    Jak a na kolik politických celků se dělí Indie?

51.    Čím je ovlivňováno podnebí Indie a Pákistánu?

52.    Jaká je hlavní zemědělská plodina Indie a Pákistánu?

53.    Jak se jmenuje jediná Indická automobilka?

54.    Co jsou to slamy?

55.    Jak se nazývají kasty v Indii?

56.    Jak se jmenuje nejdůležitější řeka Indie a Pákistánu?

57.    Jakou zemědělskou plodinu vyváží Pákistán nejvíce

58.    Jaký druh masa se z náboženských důvodů nekonzumuje v Indii?

59.    Díky čemu je Indie nezávislá na dovoz potravin ze zahraničí?

 

60.    Co je to zlatý trojúhelník?

61.    Co to je ASEAN?

62.    Kolikátým nejhustěji zalidněným státem je Singapur?

63.    Jakým státním zřízením je Thajsko?

64.    Co jsou to Asijští tygři?

65.    Jaké převažuje náboženství v JV Asii?

66.    Jak vznikla Vietnamská válka?

67.    Jaký je podnebný pás v JV Asii?

68.    Který stát se dříve jmenoval Siam?

69.    Thajsko je známé pěstováním jednoho druhu květiny. Jaká to je?

 

70.    Jaké státy ostrovy Jihovýchodní Asie zahrnují?

71.    Vyjmenujte 3 ostrovy Velkých Sund

72.    Jaké jsou výhody polohy této oblasti u moří a ústí řek?

73.    Vyjmenujte 3 moře nacházející se v této oblasti

74.    Kolik národností zahrnuje Indonésie?

75.    Jak byl vyřešen problém s jazykovou odlišností?

76.    Jaké významné nerostné suroviny se zde těží?

77.    Kvůli které plodině jsou odlesňovány velké části deštných pralesů?

78.    Kde se nacházejí nejzachovalejší deštné pralesy?

79.    Jak se nazývá nejvyšší sopka Indonésie a v jakém pohoří leží?

 

80.    Co znamená „Zlatý trojúhelník“ a jaké státy jej tvoří?

81.    Kterou mocností byl podporován Sever při vietnamské válce?

82.    Kdo vládl v Kambodži v letech 1975 až 1979?

83.    Jaké státní zřízení má Kambodža?

84.    Kde se nachází hlavní jádra rozvoje ve Vietnamu?

85.    Kterými výrobky a produkty se Vietnam nejvíce prosazuje na světových trzích?

86.    Koncem února se sešel severokorejský vůdce Kim Čong-un s americkým prezidentem D. Trumpem. Na území jakého státu se uskutečnilo setkání?