Možnost vydání průkazu ISIC studentům školy

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 13. 05. 2019Naše škola od června tohoto roku vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Průkaz je potvrzením o studiu, mezinárodním průkazem, uznávaným ve 130 zemích světa a kartou využitelnou k čerpání slev a výhod (MHD, autobusové linky, letenky, obchody, festivaly, atd.). ISIC je vydáván na celou dobu studia (platnost je nutné prodlužovat). Pořízení průkazu: žádost, průkazková fotografie, 290,- Kč - odevzdat v kanceláři školy. Kontaktní osoba: Ing. J. Černý. Žádosti se shromažďují letos do 31. 5., průkazy budou studentům předány do 14 dnů. V následujícím školním roce budou žádosti shromažďovány do 30. 9. 2019.