Hospodaření SRPDŠ v roce 2018

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: SRPDŠ, Vydáno dne: 24. 04. 2019Příjmy:

 

Tržby z maturitních plesů 302.000,-

 

Čl. příspěvky 93.800,-

 

 

 

 

CELKEM 396.800,-

 

 

 

 

Výdaje:

 

Materiál /květiny na předávání matur.yysvědčení,kanc.potřebybank.popl. apod/

 

25.500,-

 

Cestovné studentů 4.400,-

 

Služby na matur.plesy /sál,kapela,ozvučení,apod/

 

372.000,-

 

Ostatní služby 3.500,-

 

 

 

 

CELKEM 405.400,-