Naši studenti ukázali, že patří mezi skvělé biology.

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 11. 04. 2019

Výsledky krajských kol biologické olympiády kategorií A+B (vyšší gymnázium).

V krajském kole biologické olympiády kategorie A se naši studenti: Marie Olšanová (7.O) a Michal Kalista (III.) umístili v první polovině startovního pole.

 

V krajském kole biologické olympiády kategorie B zazářil Martin Janouch (5.O), který dosáhl stejného počtu bodů jako vítěz soutěže, ale skončil stříbrný, protože o konečném umístění bohužel rozhodoval součet bodů z praktické části. V teoretické části dosáhl nejlepšího výsledku ze všech soutěžících.

Perfektně si vedla i Kristýna Ratajová (4.S), jejíž teoretická část byla pro zajímavost také lepší než u vítěze a vybojovala 5. místo. Umístila se mezi úspěšnými řešiteli, jichž bylo pouze šest.

 

 Téma letošní olympiády zahrnovalo obory, s kterými se ve školní biologii setkáváme jen velmi okrajově. Například embryogenezi živočichů, ontogenetické systémy u bezobratlých živočichů. Součástí soutěže jsou taky poznávačky rostlin, hub a živočichů, včetně poznávačky speciální a laboratorní úlohy. Něco málo jsme mohli potrénovat v rámci seminářů nebo biologického kroužku. Většinu ale museli studenti nastudovat sami.

 

Děkuji tedy všem studentům za jejich pečlivou domácí přípravu, bez níž by nemohli dosáhnout takových úžasných výsledků. 

Marcela Paloudová