Opakovací otázky z RG třídy 6.O

Autor: Kneifl Roman <kneifl(at)gymck.cz>, Téma: _Zeměpis, Vydáno dne: 08. 04. 2019          1. Jaké jsou znaky periferní oblasti?

                2. Uveďte příklad periferní oblasti s velkou hustotou osídlení.

                3.  Jaké jsou znaky jádrových oblastí?

                4.  Vyjmenujte 3 klíčové světové jádrové oblasti.

                5.  Vyjmenujte 3 jádrové oblasti světového trhu, které se nenachází v Evropě.

                6.  Vyjmenujte alespoň 3 aglomerace s částečně globální působností.

                7.  Jaký je podíl aglomerace Londýna na HDP  Velké Británie?

                8.  Vyjmenujte alespoň 3 jádrové oblasti ČR.

                9.  Jak se postupně přesunují hlavní rozvojové oblasti (pořadí států)?

                10.  Jaký je podíl megalopole BOSTWASH na HDP USA?

        11. O kolik °C se zvýšila průměrná teplota země za posledních 100 let?

        12. Jaké je aktuální tempo zvyšování oceánů?

        13. Která země je největší producent skleníkových plynů?

        14. Co jsou to antropogenní rizika?

        15. Ke kolika velkým masovým vymíráním v minulosti došlo?

        16. Kolik procent lidí na Zemi spotřebovává 80 % zdrojů?

        17. V čem spočívá problém v kácení tropických deštných lesů?

        18. V čem jsou nebezpečné freony?

        19. O čem se jednal Montrealský protokol?

        20. Kolik lidí současně žije pod hranicí chudoby?

        21. Vysvětli termín: EL NINO, TSUNAMI, KRAKATAU, MONZUN, TAJFUN, TORNÁDO

22. Vyjmenuj a seřaď oceány podle velikosti (sestupně)

        23. Tichý oceán má rozlohu a) 461.5 mil km2 b) 36.6 mil km2 c) 165.2 mil km2

24. Mariánský příkop se nachází v a) Indickém o. b) Tichém o. c)  Atlantském o.

25. Kolik procent povrchu Země pokrývá světový oceán? (tolerance 5%)

26. Průměrná hloubka svět. oceánu je a) 5680 m b) 3790 m c) 2206 m

27. Vyjmenuj a seřaď kontinenty podle velikosti (opět sestupně)

28. Mt. Everest je nejvyšší hora světa a má a) 7652 m b) 8850 m c) 9560 m

29. Kryštof Kolumbus objevil Ameriku roku a) 1260 b) 1521 c) 1492

30. Jestli-že má pevnina 147,9 mil. km2 a to je 29% povrchu Země, jaký je celkový povrch Země?

31. V Evropě se nachází a) 52 b) 42 c) 50 nezávislých států