Opakovací otázky z RG studentů 4.S.

Autor: Kneifl Roman <kneifl(at)gymck.cz>, Téma: _Zeměpis, Vydáno dne: 02. 04. 2019

Aneb - Studenti studentům!

1.       1. Popiš hlavní znaky periferní oblasti.

 

 1. Příklady periferních oblastí.
 2. Vyjmenuj znaky jádrových oblastí.
 3. Největší megalopolis na světě?
 4. Co je to modrý banán?
 5. Které státy leží v modrém banánu?
 6. Co je to aglomerace?
 7. Příklad aglomerace.
 8. Co je to konurbace?
 9. Příklad konurbace.
 10. Kvůli čemu dochází ke GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ?
 11. Jaká jsou rizika globálního oteplování?
 12. Jak sopky varují před erupcí?
 13. Vyjmenuj alespoň 3 aktivní sopky.
 14. Co se stalo při vymírání na konci křídy?
 15. Jaký vliv má UV záření vliv na živé organismy?
 16. Proč dochází ke kácení tropických deštných lesů?
 17. Co to je tzv. velká zelená zeď?
 18. Proč USA a Čína nepodepsaly Kjótský protokol?
 19. Jmenuj alespoň 2 skleníkové plyny.
 20. Jakou barvu mají kontejnery na sklo, papír a plast?
 21. Na jakých místech je ozonová vrstva nejslabší? Jaká místa jsou nejvíce ohrožená?
 22. Jací dva významní producenti nepodepsali kjótský protokol? K čemu tento protokol slouží?
 23. Proč počet obyvatel Afriky stále roste?
 24. Jaké jiné příčiny můžou mít klimatické změny, pokud se nejedná o zásluhu člověka?
 25. Příklady skleníkových plynů
 26. Jaké problémy jsou spojené s nárůstem populace ve vyspělých zemích?
 27. Jaká všechna nebezpečí hrozí táním ledovců?
 28. O kolik cm se pravděpodobně  zvedne hladina moře za 21. století?
 29. Jaké nebezpečí může představovat globální oteplování pro Českou republiku v nejbližší době?
 30. Příklady lokálních rizik
 31. Jaké problémy jsou spojeny s nárůstem populace v rozvojových zemích?
 32. Jak můžeme my přispět naší planetě?