Opakovací otázky z RG studentů 2. ročníku.

Autor: Kneifl Roman <kneifl(at)gymck.cz>, Téma: _Zeměpis, Vydáno dne: 02. 04. 2019

Aneb - Studenti studentům!

1) VYSVĚTLETE ROZDÍL MEZI POJMY KONTINENT A SVĚTADÍL

2) SEŘAĎTE OCEÁNY PODLE VELIKOST (OD NEJVĚTŠÍHO)

3) JAK SE JMENUJE MOŘSKÝ PROUD VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍCÍ KLIMA ZÁPADNÍ EVROPY? JE STUDENÝ NEBO TEPLÝ?

4) JAK SE JMENUJE NEJHLUBŠÍ MÍSTO V OCEÁNU? ZNÁTE JEHO PŘIBLIŽNOU HLOUBKU?

5) ČÍM JE URČENA SEVERNÍ HRANICE JIŽNÍHO OCEÁNU?

6) JAK SE JMENUJE NEJDELŠÍ HORSKÝ HŘBET NA SVĚTĚ?

7) KTERÝ PROUD OMÝVÁ JIŽNÍ AMERIKU A PŘI JEHO OSLABENÍ VZNIKÁ JEV EL NIŇO?

8) STRUČNĚ VYSVĚTLETE CO JE TO EL NIŇO

9) JAK SE JMENUJE PROUD OVLIVŇUJÍCÍ KLIMA VÝCHODNÍ ČÁST SEVERNÍ AMERIKY?

10) JAK SE JMENUJE PROUD OMÝVAJÍCÍ ANTARKTIDU?

¨  11) Co to je, a kde najdeme periferní oblasti?

¨  12) Jak se jmenují původní obyvatelé severní Kanady a Sibiře?

¨  13) Jmenujte příznivé a nepříznivé zásahy moderní civilizace do periferních oblastí?

¨  14) Proč mizí tropické deštné lesy?

¨  15) Jak byste zabránili kácení těchto lesů?

¨  16) Definuj jádrové oblasti světa a napiš příklad.

¨  17) Napiš 3 největší jádrové oblasti globálního významu.

¨  18) Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení v těchto oblastech (proč?)

¨  19) Typické sídelní systémy v jádrových oblastech. (příklady)

¨  20) Co to je modrý banán? Kde se nachází?

21. Co to je přírodní riziko?

22. Jaké byly nejčastější příčiny masového vymírání?

23. Co je to Ohnivý prstenec?

24. Nejznámější místo související s Ohnivým prstencem je…?

25. 3 skleníkové plyny.

26. Kde bude probíhat největší oteplování?

27. Co způsobuje pokles ozonu v atmosféře lidem?

28. Kde je ozonová vrstva nejvíce poškozena?

29. Kdy by mělo dojít k úplnému obnovení ozonové vrstvy?

30. Za jakým účelem se kácí lesy?

31. Který stát produkuje nejvíce odpadu?

32. Který kraj České republiky produkuje nejvíce odpadu?

33. Které země mají větší přírůstek obyvatelstva? (rozvinuté/rozvojové)

34. Ve kterém roce bylo nejvíce interních ozbrojených konfliktů?

35. Kdy a kde propukla Ebola?

36. Jak přibližně staré jsou viry HIV?

37. Jakým způsobem se v ČR třídí odpad? Urči druh a způsob třídění.

38. Jaké jsou nevýhody skládkování odpadu? Kde v ČK je skládka?

39. Které země světa mají největší spotřebu energie v přepočtu na 1 obyvatele?

40. Co řešil Kjótský protokol?

       41. Jaké se jmenuje nejhlubší jezero?

       42. Jak se jmenuje prakontinent, který zde byl před 200mil. lety?

       43. Co jsou to kryptodeprese

       44. Kolika metrů pod hladinou světového oceánu dosahuje Mrtvé moře?

       45. Co je to kontinentální drift?

       46, Jak se nazývá nejdelší horský systém a jak je zhruba dlouhý?

       47. Řekni aspoň dvě největší světové nížiny

       48. Kde se nachází Mississippská nížina

       49. Co je to Horizontální členitost?

       50. V jaké nadmořské výšce se nachází největší část zemského povrchu?