Olympiáda z českého jazyka - I. kategorie (ZŠ)

Autor: Jakab Martin <jakab(at)gymck.cz>, Téma: _Český jazyk, Vydáno dne: 22. 01. 2019

Olympiáda z českého jazyka - I. kategorie (ZŠ) 

Olympiáda z českého jazyka 2018/2019 – I. kategorie (ZŠ)

1.     M. Radimská

2.     K. Krejčová

3.     M. Kuchař

4.     R. Koritar

5.     P. Koláček

6.     R. Tkáčik

7.     V. Hakr

8.     A. Malíková

9.     T. Lolacher

10.  E. Vajnerová

Do okresního kola postupují  M. Radimská a K. Krejčová, okresní kolo proběhne 28.  ledna 2019 v DDM.

Školního kola se zúčastnilo 12 studentů.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Výsledky zpracoval a info:  Martin Jakab