Klasifikace z matematiky studentů II., III. a IV. roč.

Autor: Čechová Eva <cechova(at)gymck.cz>, Téma: _Matematika, Vydáno dne: 20. 01. 2019

Písemné práce v následujícím týdnu píšeme takto:IV. ročník si napíše písemnou práci v pondělí 21.1. na téma "nekonečná geometrická řada" v rozsahu, který byl zadán k domácí přípravě: součet, rovnice, úlohy typu "spirála".

Se třetím ročníkem se v pondělí domluvíme na úterní práci na 15 - 20 min na odchylky konstrukčně i početně v rozsahu domácí přípravy.

Druháci si napíší v úterý písemnou práci, budou v ní obrázky z domácí přípravy a dále úloha typu: "zobrazte daný trojúhelník/jiný obrazec v otočení R(S; 60°), resp. v posunutí T(MN)".

Volitelná matematika ve středu píše písemnou práci na užití maxima/minima funkce k řešení praktických úloh. 

Pro klasifikaci je nutné mít napsané písemné práce jakékoliv váhy a docházku s absencí nepřesahující 20%. 

Kdo nebude příští týden ve škole z vážných důvodů (nemoc,...), bude klasifikován ze známek, které zatím získal. Písemky si dopíše po návratu do školy a známka se započítá do klasifikace za 2. pololetí.

Těším se na vás a na klidné dokončení 1. pololetí.