Jak se dělá věda na Filosofické fakultě v Českých Budějovicích

Autor: Král Jaroslav <kral(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 15. 01. 2019

Vážení studenti gymnázií a středních škol, rád bych Vás pozval na cyklus našich popularizačních přednášek nazvaný "Jak se dělá věda - přednáškový cyklus FF JU". 


Smyslem projektu je poutavou formou představit zájemcům o budoucí vysokoškolské studium naše filologické, historické a umělecko-kulturální obory. Oproti klasickým  dnům otevřených dveří, jež naše fakulta také pravidelně pořádá, je zmíněný cyklus přednášek zaměřen především na představení konkrétních oborů v podání předních osobností fakulty, které se vedle výuky podílejí také na soudobém výzkumu.

Zájemci z řad Vašich studentů se tak na přednáškách mají šanci seznámit se zvažovaným oborem svého dalšího studia trochu osobitější formou.V průběhu tohoto roku budeme pořádat tři přednáškové bloky, v roce 2020 pak proběhne ještě blok poslední. Každý se bude sestávat ze tří až čtyř půlhodinových přednášek.
Vzhledem k tomu, že kapacita našeho přednáškového sálu je omezena (150 míst), poprosili bychom Vás, zda byste nám mohli dopředu zaslat informaci, zda máte či nemáte o účast na našich přednáškách zájem. V případě, že bude Vaše odpověď kladná, požádali bychom Vás o počet studentů a vyučujících, kteří by se za Vaši školu zúčastnili.

 

 


jak-se-dela-veda.pdf

O toto potvrzení účasti prosíme do 18. ledna 2019.


Informace o Vaší (ne)účasti zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu 
sekretariátu děkana: bposlusna@ff.jcu.cz, případě na telefonní 
číslo 387 774 801.

Předem velmi děkujeme a těšíme se na setkání!

S pozdravem
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
děkan