Přednáška pro zájemce o chemii

Autor: Kočanová Jana <kocanova(at)gymck.cz>, Téma: _Chemie, Vydáno dne: 22. 11. 2018projekt2018.jpg, 11kB


V pondělí 26. 11. se 2. a 3. vyučovací hodinu v učebně chemie můžete dozvědět od bývalých studentek naší školy o studiu chemie na VŠCHT a zajímavosti o oboru, který si zvolily. Na 2. vyučovací hodinu zvu zájemce - maturanty, případně zájemce ze 3. ročníků, Druhá část předášky (3. vyučovací hodinu) je určena přírodovědnému kroužku.

 

                                                              Jana Kočanová Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.