Zcela mimořádná finanční dotace pro gymnázium

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: Zprávy, Vydáno dne: 18. 11. 2018(příběh získání jedné dotace pro naši školu)


Na podzim v roce 2016 jsme při podrobné prohlídce budovy naší školy zjistili řadu nedostatků – od drobných plísní na mnoha místech fasády přes havarijní stav jednoho ze dvou kotlů ve školní kotelně, až po upadávající zářivky v učebnách. Kromě toho na některých místech stále nebyla vyměněná okna, chybí pořádné žaluzie na slunečné straně, takže v teplých dnech (kterých je rok od roku víc) se v polovině učeben školy odpoledne téměř nedá učit. Do školy jsme pozvali zástupce OŠMT Jihočeského kraje (náš zřizovatel) a ukázali jim neradostný stav budovy. Protože ani OŠMT nedisponovalo potřebnými finančními prostředky, společně jsme pátrali po možných dotacích. Hned na přelomu roků 2016 a 2017 se objevila výzva OPŽP (operační program pro životní prostředí), do které jsme se mohli přihlásit. Pan RNDr. Stanislav Waldauf odjel na jednání na krajský úřad s jasným pokynem – s částkou nižší než 10 milionů se nevracejte. Jaké bylo překvapení po jeho návratu - zřizovatel povolil žádat o dotaci ve výši 18 milionů korun!


Podali jsme žádost a začali připravovat stavební projekt. V průběhu roku 2017 jsme získali povolení od památkového úřadu a od řady dalších institucí. Již při tvorbě stavebního projektu jsme zjistili, že dotace je velmi nedostačující, proto jsme požádali o možnost jejího zvýšení a podařilo se nám vyjednat 24 milionů korun. Součástí výzvy byla i povinnost instalovat do všech učeben školy vzduchotechniku. Využili jsme této části a přepracovali vše na dva projekty a na dvě žádosti – jednu na celkovou rekonstrukci budovy a jednu na vzduchotechniku. Tato dvojitá práce nebyla zbytečná, i když nám „sebrala“ další 4 měsíce, protože na projekt vzduchotechniky bylo možné z financí Evropské unie získat 70 % z celkové dotace žádosti. Tím jsme si otevřeli dveře pro další zvýšení celkové částky pro oba projekty – ta se nakonec vyšplhala na 34 milionů korun.


Od června roku 2017 začal architekt pracovat na výkresech stavebního projektu, ke kterému jsme postupně přizvali „řemesla“ – pro elektrorozvody, celkovou rekonstrukci kotelny, instalaci vzduchotechniky. V původním projektu bylo počítáno také s výměnou solárních panelů (umístěných na střeše tělocvičny). Po důkladných propočtech jsme solární panely vyškrtli z projektu (největší využití pro školu by bylo v letních měsících – ale to jsou prázdniny!). Pan architekt z nás neměl žádnou radost, když jsme po něm žádali další změnu projektu – doplnění výměny osvětlení v učebnách (místo solárních panelů, protože jinak bychom přišli o část finančních prostředků).


A pak přišel další nápad a další změny – zjistili jsme, že by bylo možné propojit topení, vzduchotechniku, žaluzie a osvětlení pod „meteostanici“ a vše využívat mnohem efektivněji. Ale kdo to všechno propojí tak, aby to fungovalo? V jižních Čechách jsme neobjevili školu, která by se do podobné instalace pustila. Skvěle fungující meteostanici jsme našli v Praze na Českém vysokém učení technickém. Pro projekt jsme získali skvělého technika, který si uměl poradit – i když to, co zde je napsáno na několika řádcích, znamenalo mnoho společných setkání projektantů kotelny, vzduchotechniky, osvětlení, elektřiny i pana architekta (jen dostat je společně na jedno místo v jeden čas při jejich časovém vytížení je oříšek), mnoho jednání a předělávání už hotových částí stavebního projektu. Zároveň bylo potřeba doplňovat již hotový energetický posudek a další podklady pro žádost v OPŽP. Ale to vše jsme rádi opakovaně dělali – vše bylo pro další a další vylepšení projektu a pro dobrou věc. Společným úsilím všech zúčastněných se změny podařilo zapracovat – a všem za to patří opravdu veliké poděkování, protože jsem si jako ředitelka stále vymýšlela něco nového a stále požadovala další vylepšení a stále nebyla úplně spokojená – a neměli to se mnou jednoduché – za to se ještě dodatečně panu architektovi omlouvám a moc děkuji. Celkový projekt se všemi výkresy, s energetickým posudkem, s návrhy fasád byl hotový v únoru 2018. Je v něm celková proměna vzhledu školy – zateplení všech budov a nová fasáda, venkovní žaluzie, dále kompletní rekonstrukce kotelny, instalace vzduchotechniky do učeben, výměna osvětlení v učebnách a výměna části oken v domově mládeže. Kromě toho instalace meteostanice a počítačů, které umožňují spolupráci kotlů, vzduchotechniky, osvětlení i žaluzií. V praxi by to mělo tedy vypadat asi takto:


  1. Je před námi horký den. Vzduchotechnika v noci vychladí učebny, zatáhne venkovní žaluzie a v učebnách je příjemně až do oběda.
  2. Je zcela slunečný den. V učebnách se vypne umělé osvětlení, venkovní žaluzie přizpůsobí sklon slunečnímu svitu a přirozené světlo se odráží od stropu, není potřeba umělého osvětlení.
  3. Je stále ještě příjemný podzim, ale ráno je už chladněji. Vzduchotechnika lehce vytápí místnosti, není potřeba zapojovat vzdálenou kotelnu.

Hned jsme projekt odevzdali na stavební úřad a díky jejich velké vstřícnosti jsme velmi rychle získali povolení stavby.


Pak jsme si mohli dovolit asi měsíc nicnedělání (ale jen v rámci tohoto projektu) a jen jsme čekali, jestli víc než roční práce nepřijde vniveč a nebude zbytečná – tedy jestli podané žádosti budou úspěšně schválené. V dubnu letošního roku přišla úžasná zpráva – máme povolené oba projekty, obě žádosti byly schválené, a navíc v plné výši, bez jakýchkoliv škrtů. A byl konec s odpočinkem – nastala další fáze příprav – tentokrát dokončení projektu pro realizaci stavby, příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby, příprava výběrového řízení na technický dozor investora a na zajištění bezpečnosti práce. A najednou – v polovině listopadu 2018 – je hotovo úplně všechno, je podepsaná smlouva se zhotovitelem a začíná úplně jiný kolotoč – příprava harmonogramu stavby. A to je konec příběhu jedné dotace – od začátku února 2019 to bude již jiný příběh – příběh proměny budovy školy.