Projekt Brundibár - spojuje nás společná historie

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Brundibár, Vydáno dne: 07. 11. 2018

Od 1.9.2018 do 30.6.2020 proběhne na naší škole projekt v rámci programu Erasmus +.
1.9.2018 se na naší škole rozběhl nový projekt, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Projekt se jmenuje „Brundibár – spojuje nás společná historie“ a je realizován ve spolupráci s rakouským gymnáziem v Rohrbachu a bavorským gymnáziem v Untergriesbachu. Projekt je zaměřen na společnou historii v období 2. světové války a těsně po ní, zabývá se událostmi a ději, které hluboce zasáhly do historie všech třech zemí a na dlouhá desetiletí narušily fungující vztahy.


Projekt probíhá ve dvou liniích. První linie je čistě historická. Studenti v průběhu dvou let navštíví místa, která jsou spojena s nejhoršími okamžiky v dějinách lidstva – s holocaustem. Druhá linie je hudební a jejím cílem je nastudování dětské opery Brundibár. Obě linie se střetnou v Terezíně, kde tato opera byla nastudována a několikrát uvedena na půdě Magdeburských kasáren v terezínském ghettu.


 Vrcholem dvouleté společné práce bude uvedení opery Brundibár v mezinárodním obsazení ve všech partnerských městech na jaře 2020.