Výuka náboženství

Autor: Waldauf Stanislav <waldauf(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 23. 09. 2018
Nepovinný předmět Náboženství bude opět probíhat každé úterý nultou vyučovací hodinu (7:05–7:50) v uč. VV (suterén).


Výuka se týká křesťanství – dominantního náboženství západní civilizace. V předchozích letech jsme se vždy zaměřili na určité konkrétní téma: minulý rok na dějiny židovství a křesťanství, o rok dříve jsme se věnovali rozboru a výkladu jednotlivých biblických knih, ještě předtím jsme probírali svátky a liturgii, jiný rok jsme se zabývali vybranými, ve společnosti frekventovanými etickými problémy a dilematy.


Tématem letošního roku budou dějiny filosofie. Právě s nimi je dvoutisíciletý vývoj křesťanství velmi úzce spjat, takže bez nich lze jen s obtížemi porozumět mnohému z toho, co nazýváme naším kulturním dědictvím.


 


Předmět je otevřen všem potenciálním zájemcům a tedy jste všichni srdečně zváni!


Začínáme v úterý 2. října 2018.


 


Přihlašovat se můžete u zástupce ředitele,  RNDr. Stanislava Waldaufa, nebo na adrese lucie.kolarova@email.cz.


Nebo tak, že se prostě dostavíte na hodinu.


Lucie Kolářová