Přírodovědný kroužek Hlavonožci - kapacita naplněna

Autor: Hejna Tomáš <hejna(at)gymck.cz>, Téma: _Projekt Polytechnika, Vydáno dne: 12. 09. 2018

Děkuji všem za zájem o přírodovědný kroužek Hlavonožci. Kapacita kroužku je již naplněna.

 Děkuji všem za zájem o přírodovědný kroužek. Kapacita kroužku je již naplněna.

 

 

 

Marcela Paloudová

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.