Přemosťujeme hranice - žáci objevují techniku a přírodní vědy v interkulturním kontextu 2. část

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Německý jazyk, Vydáno dne: 03. 07. 2018

V týdnu od 18.6. až 22.6.2018 proběhla 2. část projektu podpořeného z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014 - 2020Žáci kvarty vyrazili ve žhavém pondělním červnovém ránu na dlouho očekávanou 2. část projektu Přemosťujeme hranice - žáci objevují techniku a přírodní vědy v interkulturním kontextu.

Hned v pondělí po příjezdu se zapojili do celý týden probíhajícího workshopu robotiky, který připravili němečtí kolegové ve spolupráci s českým učitelem fyziky a robotiky p. Hejnou. Výstupem celého workshopu byli naprogramovaní roboti, radu hledali žáci i učitelé u nejpovolanějších odborníků na pasovské univerzitě.

Pondělní odpolední program byl velmi napínavý. U muzea Haus am Strom byl pro žáky obou škol zorganizován geocashing, žáci hledali poklady ve smíšených česko-německých týmech, do hledání se zapojili i všichni zúčastnění pedagogové.

Úterní dopoledne strávili žáci opět na workshopu robotiky, kde pokračovali v sestavování a programování robotů, navštívili i výuku dalších předmětů a po obědě se přesunuli k autobusu, který všechny odvezl k pasovské univerzitě, kde byl přímo pro ně připraven robotický seminář. 

I středeční odpolední program proběhl v Pasově, kde se uskutečnilo tzv. Stadtrallye. Jedná se o předem připravené úkoly, které žáci musí během určitého času a na naplánované trase v česko-německých skupinkách pečlivě vyplnit. Všichni toužili po chvilce neorganizovaného programu, délka této chvilky záležela na rychlosti a pečlivosti plnění úkolů. Ti nejrychlejší měli i nejdelší čas k "shoppování" popřípadě "hodování". 

Jako každý den i čtvrteční dopoledne proběhlo v Untergriesbachu při práci na robotech, odpolední program se přesunul tentokrát do Bavorského lesa, konkrétně na 1325 m vysoké Trojmezí, kam museli žáci vystoupat během náročného pochodu. Celé odpoledne se neslo v duchu Adalberta Stiftera a jeho působení na obou stranách hranice. Večer byl zakončený gastronomickým workshopem na statku, ve kterém pobýval Adalbert Stifter se svou rodinou.

V pátek žáci vyhodnotili svou týdenní práci na robotech, uspořádali soutěž o nejlépe sestaveného a naprogramovaného robota a vydali se na poslední akci týdne - do grafitového dolu v Kropfmühlu. Prohlídka začala hornickým pozdravem "Glück auf!", což znamená v češtině "Zdař Bůh!"Dolem účastníky provedl bývalý horník, který hovořil nefalšovanou bavorštinou. Jeho výklad musel občas tlumočit německý učitel do spisovné němčiny, aby paní učitelky mohly žákům předat informace v češtině.

Přibližně v půl třetí se všichni rozloučili a domluvili se, že se určitě musí znovu setkat při česko-německé olympiádě v přírodních vědách, kterou zorganizují pedagogové obou partnerských škol opět dvoukolově, jak v Českém Krumlově, tak v Untergriesbachu.


loga2018.png, 108kB

201806-01m.jpg 201806-02m.jpg 201806-03m.jpg 201806-04m.jpg 201806-05m.jpg 201806-06m.jpg 201806-07m.jpg 201806-08m.jpg 201806-09m.jpg 201806-10m.jpg 201806-11m.jpg 201806-12m.jpg 201806-13m.jpg 201806-14m.jpg 201806-15m.jpg 201806-16m.jpg 201806-17m.jpg 201806-18m.jpg 201806-19m.jpg 201806-20m.jpg 201806-21m.jpg