Politolog Ladislav Mrklas přednášel pro studenty gymnázia

Autor: Král Jaroslav <kral(at)gymck.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 07. 04. 2018

V pátek 6. dubna měli studenti II. ročníku, 4.S, 6.O a zájemci z vyšších ročníků možnost vyslechnout přednášku prorektora CEVRO Institutu Ladislava Mrklase.

Tématem pátečního setkání byly protestní strany a nesystémová hnutí působící na politické mapě vybraných evropských států. Ladislav Mrklas popsal příčiny a důsledky vzniku těchto uskupení a nastínil neveselou budoucnost evropského politického systému. Další část jeho přednášky byla zaměřena na současnou politickou situaci v ČR a přímou volbu prezidenta republiky. V samotném závěru proběhla diskuze se studenty na téma současnost a budoucnost českého školství. Zejména v nynější politické situaci ČR a evropského kontinentu byla přednáška Ladislava Mrklase nesmírně obohacující pro všechny dorazivší posluchače. Doufejme, že díky našim studentům studentům bude v budoucnosti naše politická scéna vzkvétat a nenaplní se tak lehce pesimistické vize Ladislava Mrklase:-)