Mapa vysokých škol

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 28. 03. 2018

Kde všude lze v České republice studovat přírodovědné obory, kde medicínu a kde techniku?Kde všude lze v České republice studovat přírodovědné obory, kde medicínu a kde techniku?

S orientací pomůže mapa vysokých škol, kterou na adrese: www.mapotic.com/vysoke-skoly-v-cr zpřístupnil start-up Mapotic.

Najdete na ní i soukromé vysoké školy všech oborů.

 

Zdroj: časopis Vesmír 97, březen 2018