Hospodaření SRPDŠ v roce 2017

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: SRPDŠ, Vydáno dne: 06. 03. 2018Příjmy:


Tržby z maturitních plesů - 342.000,-


Čl. příspěvky - 82.800,-CELKEM - 424.800,-
Výdaje:


Materiál /květiny na předávání matur. vysvědčení,kanc. potřeby, bank.popl. apod/ - 8.100,-


Cestovné studentů - 16.120,-


Služby na matur.plesy /sál,kapela,ozvučení,apod/ - 342.000,-


Ostatní služby - 7.000,-


Poplatky, poštovné - 3.500,-


Dary:


- novému SRPŠ - 50.000,-


- Gymnáziu na nákup židlé do počít. Učebny - 83.000,-CELKEM - 509.720,-