Fyzika všemi smysly

Autor: Hejna Tomáš <hejna(at)gymck.cz>, Téma: _Fyzika, Vydáno dne: 26. 02. 2018

Ve středu 28. února se na naší škole uskuteční představení "Fyzika všemi smysly". Jde o ukázku více než 20 zajímavých fyzikální experimentů. Jejich předvádění zajišťují dva lektoři z řad studentů nebo mladých zaměstnanců Katedry didaktiky fyziky MFF UK. V článku naleznete bližší informace a harmonogram dne.

Ve středu 28. února se na naší škole uskuteční představení "Fyzika všemi smysly". Jde o ukázku více než 20 zajímavých fyzikální experimentů. Jejich předvádění zajišťují dva lektoři z řad studentů nebo mladých zaměstnanců Katedry didaktiky fyziky MFF UK. Celá akce je pro studenty zdarma.

 

Akce se zúčastní druhé ročníky (II. 4.S a 6.O), třetí ročníky (III., 5.S a 7.O) a dále studenti navštěvující matematicko-fyzikální kroužek. Celý proogram se uskuteční v přednáškovém sále.Harmonogram je následující:

 

4. a 5. hodina:

Druhé ročníky (II. 4.S a 6.O) + kroužek

Po ukončení vystoupení pokračujete dále dle Bakalářů. 

 

6. a 7. hodina:

Třetí ročníky (III., 5.S a 7.O)

Na oběd si dojdete na začátku 5. hodiny a již ve 12:05 budete připraveni před přednáškovým sálem 

Po ukončení pokračujete dále dle Bakalářů. 

 

 Prosím všechny o dochvilnost, ať se program zbytečně nezdržuje!

 

Zvu také všechny kolegy, kteří se chtějí podívat na zajímavé fyzikální experimenty. 

 

Více informací o akci