Jazykové kurzy v zahraničí

Autor: Šulistová Ilona <sulistova(at)gymck.cz>, Téma: _Německý jazyk, Vydáno dne: 05. 02. 2018

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vyhlásil již. 15. ročník projektu Jazykové kurzy v zahraničí.   


Uzávěrka projektu do 18.2. 2018 (datum razítka na obálce). Studentky a studenti středních škol ve věku od 16 let mají možnost účastnit  se výběrového řízení na účast na dvoutýdenním jazykovém kurzu angličtiny,  němčiny nebo francouzštiny. Podmínkou je, aby nebyli v jazyce začátečníky (na kurz se cestuje bez  doprovodu!) a aby byli příjemci přídavku na dítě, nebo žili v dětském  domově. Kurz, dopravu, ubytování, stravování a přiměřené kapesné hradí nadační fond z prostředků dárců. Vybraní studenti si hradí pouze  cestovní pojištění a dopravu do místa odjezdu (nejčastěji Praha).