Naši studenti jsou vítězové výtvarné soutěže Tajuplný Český Krumlov

Autor: Nováková Katarína <novakova(at)gymck.cz>, Téma: _Estetická výchova , Vydáno dne: 19. 12. 2017

Soutěž pořádala Městská knihovna v ČK. Kolekce našich obrázků byla porotou velmi vysoce hodnocena a porota se proto rozhodla ocenit více prací i mimo tři vítězné.

 Vítězové: Adam Bohdal, Filip Temiak a Judita Žižková. Dále ocenění: Rafael van Overloop, Lucie Šrámková, Alexandra Tvarohová a Jana Zikmundová. Dodatečně blahopřejeme! Vyhlášení vítězů se konalo ve středu 29. 11. 2017 v Prokyšově sále. Nováková