Erasmus+ s01e01

Autor: Šnokhousová Václava <snokhous(at)gymck.cz>, Téma: _Anglický jazyk, Vydáno dne: 28. 11. 2017

Sustainable Tourism Belongs in the Future 

 V předjaří 2017 byla naše škola oslovena Francouzským institutem v Praze s nabídkou partnerství v projektu Erasmus + (tento vzdělávací projekt EU mimo jiné podporuje spolupráci mezi školami).  Na projektu se podílí studenti tří škol ze tří zemí Evropy - kromě našeho gymnázia to je gymnázium z hesenského Biedenkopfu a dále lyceum z francouzského města Châteaudun, které projekt koordinuje.


Tématem je trvale udržitelný turismus a jeho místo v budoucnosti. V souvislosti s ním si klademe řadu otázek: Do jaké podoby se rozvinul turismus v době globalizace? Jaká negativa přináší cestování, tato v širokých vrstvách populace tak oblíbená aktivita? Jak cestovat, pokud chceme objevovat svět, ale zároveň nám leží na srdci životní prostředí i zachování autenticity navštívených míst? Jak lze trvale udržitelný turismus definovat? Co můžeme udělat pro jeho podporu?


Na tyto a další otázky chceme hledat odpovědi. Naším záměrem je dát hlavy dohromady a sdílet zjištěná data a nápady s našimi partnery. Společně se chceme zamyslet nad alternativními způsoby turismu, kterými nebudou trpět krása a rozmanitost míst, ve kterých žijeme. Všechny tři participující školy sídlí v městech, jejichž historie sahá hluboko do středověku, každé je svým vlastním způsobem atraktivní a osobité. Biedenkopf a Châteaudun usilují o zvýšený zájem ze strany turistů, o cestovní ruch, který bude trvale udržitelný a přispěje k rozvoji obou měst. V Českém Krumlově čelíme opačnému problému – masový turismus do určité míry ochromuje život ve městě a mění jeho tvář. Očekáváme, že právě rozdílný úhel pohledu na problematiku bude přínosný a inspirativní.


Projekt probíhá od září 2017 a bude ukončen v červnu 2019. Za naši školu se účastní tři skupiny studentů angličtiny (celkem cca 50 studentů), koordinátorem je Geert van Overloop. Projekt probíhá v anglickém jazyce.


 Během září a října studenti sepisovali texty a prezentace, ve kterých představili sebe i města, ve kterých žijí.  V průběhu listopadu pracujeme na sestavení dotazníku, který poskytne představu o zvyklostech lidí při cestování.


V říjnu také proběhla úvodní schůzka učitelů v Châteaudun, na které byl projekt dopracován do konkrétnější podoby včetně plánu jednotlivých aktivit a pracovních schůzek, kterých se zúčastní studenti. První proběhne v dubnu 2018 v Biedenkopfu, další v září 2018 v Českém Krumlově, poslední pak v květnu 2019 v Châteaudun.

Informace k projektu naleznete též na nástěnce ve 4. patře.

Za realizační tým

Geert van Overloop, Markéta Novotná, Václava Šnokhousová