2.O v ZOO

Autor: Nováková Katarína <novakova(at)gymck.cz>, Téma: _Estetická výchova , Vydáno dne: 10. 10. 2017Studenti sekundy v minulém školním roce vyhráli ve výtvarné soutěži volnou vstupenku na prohlídku se vzdělávacím programem v ZOO Ohrada. 26. 9. 2017 jsme ji využili a navštívili podzimně zbarvenou zoologickou zahradu. Hodinu a půl si studenti procházeli individuálně expozici a kreslili živá zvířata v jejich ubikacích. V poledne jsme se setkali u školícího střediska a hodinu se spolu s animátorkou prodírali Afrikou, povídali si o řádění pytláků a ochraně afrických zvířat, dělali hluk jak paviáni v pralese za pomoci domorodých hudebních nástrojů. Na konec si hladili živého přítulného hada.

Spokojení, poučení, vykreslení jsme po 14. hodině odjeli zpět do Krumlova.