Matematická olympiáda - domácí kolo

Autor: Vrba Zbyněk <vrba(at)gymck.cz>, Téma: _Matematika, Vydáno dne: 04. 10. 2017

V článku naleznete odkazy na zadání domácího kola MO pro vyšší gymnázium. Těšíme se na vysokou účast.Matematici pozor!

 

 Je tady podzim a podzim znamená matematickou olympiádu. Na stránkách matematické olympiády naleznete pokyny a zadání  pro odevzdávání domácího kola. Zadání má tři stránky, každá pro jednu z kategorií.

 

Kategorie C (kvinta, 10. a I. ročník) a kategorie B (sexta, 11., II. ročník) odevzdávají svá řešení vyučujícím matematiky do 22.1.2018.

 

Kategorie A (septima + oktáva a paralelní ročníky) odevzdává svá řešení do 4.12. 2017.

 

Domácí kolo vypracujte s vysvětlením postupů. Na jednom papíru nesmí být dva příklady, tj. na každý příklad vemte nový papír.

 

Klauzurní (školní) kolo proběhne 12.12. pro kategorii A a 22.1. pro kategorie B a C. Studenti z kategorie B jsou vítáni v kategorii A - je možné řešit A i B zároveň. Naproti tomu řešit kategorie C a B zároveň nelze, protože všechna kola probíhají ve stejnou dobu.

 

Pokud budete mít dotazy k příkladům, neváhejte se obrátit na své profesory matematiky. Těm také odevzdávejte řešení domácích kol.

 

Domácí kolo vám může výrazně pomoci při řešení úloh dalších kol, protože některé postupy se v jednotlivých kolech objevují znovu.

 

ZV