Přírodovědný kroužek

Autor: Paloudová Marcela <paloudova(at)gymck.cz>, Téma: _Biologie, Vydáno dne: 05. 09. 2017

Připojuji se ke kolegovi Hejnovi a dovoluji si pozvat nové i loňské zájemce z řad nižšího gymnázia k účasti v přírodovědném kroužku.

 Přírodovědný kroužek s interním názvem Hlavonožci se bude opět scházet ve středu odpoledne. V loňském roce jsme upravili začátek tak, abychom končili již ve 14:20 kvůli dojíždějícím.

Hlavonožci se zdokonalují v práci s mikroskopem, binokulární lupou. Nebojí se použít pitevní nástroje. Učí se poznávat živočichy, rostliny i horniny a neváhají se za nimi vydat třeba do potoka. Poradí si s chemickými pokusy. Poznávají své okolí.

Hlavonožci si vzájemně pomáhají a jestli se k nim (k nám) chceš přidat, zkus to tuto středu ve 14:00 v laboratoři č. 78.

Účast ve všech kroužcích pořádaných naší školou je pro studenty zdarma! 

Marcela Paloudová (Krakatice)