Hospodaření SRPDŠ v roce 2016

Autor: Bůžková Hana <buzkova(at)gymck.cz>, Téma: SRPDŠ, Vydáno dne: 02. 02. 2017Příjmy:

Tržby z maturitních plesů     178.965,-

Čl. příspěvky                             70.600,-

 

CELKEM                                   249.565,-

 

Výdaje:

Materiál /květiny na předávání matur.yysvědčení,kanc.potřebybank.popl. apod/

                                                    6.919,-

Cestovné     studentů            11.990,-

Služby na matur.plesy /sál,kapela,ozvučení,apod/

                                                 224.459,-

Daně,poplatky městu a bank. poplatky

                                                    4.632,-

 

CELKEM                                  248.000,-